โปรแกรม LEAN SMART For Him
โปรแกรมขัดเกลาให้เข้าใจง่ายขึ้น มี Case Study เจาะกลุ่มผู้อ่าน - อ้วนมาก - หุ่นนักกีฬา - Skinny Fat - และเอาตัวอย่าง ของตัวเอง มาจัดเป็นตารางกิน + ออกกำลังกาย ตารางกิน: สอนคำนวณพลังงาน
จัดส่งฟรี
600.00 บาท